วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สัมมนาฟรี suriyan 21,22,23 ธค.53 ที่ กทม.

หนังสือเชิญ


เปิดแล้ว ทดสอบผู้เชียวชาญ สุริยัน จันทรา ชิง 100 ตำแหน่งผู้เชียวชาญโอเพ่นซอส สุดท้าย

แผนที่


Sipa ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียตร 80 ปี
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวต์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=208093399179979948897.00049798e03b82602640f

ข้อกำหนด
1.ผู้ เข้าสอบต้องผ่านการอบรม สุริยัน จันทรา ของ สถาบันส่งเสริมโอเพ่นซอส(Open Source Servic Center ) มาแล้วเท่านั้น (หรือ สามารถไปฟัง ติวก่อน สอบได้ 08.00-12.00 ของวันที่ 21-22-23 ธันวาคม 2553)
2.ผู้สนใจจะต้อง เป็นร้านค้า ห้างร้าน บริษัท (ใช้ ทะเบียนการค้า หรือ ภพ.20 ) เป็นหลักฐาน หรือ หน่วยงานราชการจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
4.ผู้ที่เป็น สมาชิก VIP ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ารับ การอบรมในครั้งนี้
สมัครสมาชิก Vip

5.กำหนดสอบ วันที่ 21-22-23 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาิติ(องค์กรมหาชน)
อาคารศูนย์ราชการ ตึก B ชั้น 9

ผู้สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศ ,สติ๊กเกอร์

และจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญโอเพสซอส ประจำภูมิภาค ประกอบภาระกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

กำหนดอบรม
21 ธค.2553 08.00-12.00
22 ธค.2553 08.00-12.00
23 ธค.2553 08.00-12.00

กำหนดทดสอบ
21 ธค.2553 13.00-17.00
22 ธค.2553 13.00-17.00
23 ธค.2553 13.00-17.00

เรียน ท่าน ผู้ประกอบการ ร้านเน็ต ร้านเกม ร้านคอม หน่วยงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ที่ต้องการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ท่านที่ต้องการเป็นผู้เชียวชาญโอเพ่นซอส ประจำหน่วยงาน

ลงทะเบียน
http://www.game.byorder.in.th/

เอกสาร กำหนดการ เอกสารตอบรับ
http://www.dekcyber.com/component/option,com_kunena/Itemid,27/catid,5/func,view/id,1742/

คู่มือการใช้ / วีดีโอสอนการใช้งาน
http://ossc.in.th/forum/index.php?topic=308.0


สอบถามรายละเอียด
08-6375-0571 อ.ไก่
0-2141-7100 สอบถามเส้นทาง

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เวป icct-th.com เข้าได้แล้วเวป icct-th.com เข้าได้แล้ว
http://icct-th.co.cc/


ขออภัยในความไม่สะดวก
mrkai999

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

ด่วน! สั่งทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ฟอนต์ไทยแลนด์ อ้างป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์

อึ้งผลงานไอซีที มีให้เลือก13 ฟอนต์ไพเราะ อาทิ ฟอนต์สารบรรณ ฟอนต์จามรมาน ฟอนต์นิรมิต ฟอนต์คชสาร

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า

1. ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงานทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใด ๆ เช่นAngsanaอาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้

2.ทก.โดย สอซช. จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัล และรูปแบบของฟอนต์ที่ๆไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์

3.เพื่อให้เอกสารต่างๆ ของ ภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ทก. จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้

3.1 ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

3.2 ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

3.2.1 TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic

3.2.2 TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold,TH Chamornman Bold Italic

3.2.3 TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic

3.2.4 TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic

3.2.5 TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic

3.2.6 TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic

3.2.7 TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic

3.2.8 TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic

3.2.9 TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic

3.2.10 TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold,TH Chakra Petch Bold Italic

3.2.11 TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic

3.2.12 TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic

3.2.13 TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italicสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้

ที่มา
http://www.dekcyber.com/music/sipa-thaios-sarabun.html